Duyurular
enkutr

TOBB Duyuruları

İşveren ve İşveren Vekilinin İSG Eğitim Rehberi Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik”in 2 nci maddesi kapsamındaki işveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim ...

Devamını Oku »

Brexit-Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 24.02.2021 tarih ve 1876 sayılı yazıda, Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen, varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesinin gerektiği belirtilmiştir. Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısı ekte sunulmuştur. Saygılarımızla, Bilgi için tıklayınız.

Devamını Oku »

Brezilya Yatırım Forumu-2021

Sayın Üyemiz, İlgi: TOBB’nin 23.02.2021 tarihli ve 34221550-720- 1832 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, Brezilya Hükümeti, Interamerican Kalkınma Bankası (Interamerican Development Bank-IDB) ve Brezilya Yatırım Teşvik Ajansı (APEXBrasil) tarafından 31 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihlerinde Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde, Transamerica Oteli’nde “Brezilya Yatırım Forumu-2021 (BIF2021)”in gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu Forum’un, Brezilya’nın federal ve yerel düzeyde üst düzey hükümet yetkilileri, ...

Devamını Oku »

Milyon Kadına Mentör Projesi Lansman Toplantısı Hk.

Değerli Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ve ABD Ticaret Odası arasında imzalanacak 2021 yılı Eylem Planı kapsamında, kadın girişimcilik konusunda işbirliği hususu da yer almaktadır. Bu kapsamda, “Milyon Kadına Mentör” Projesi Lansman Toplantısı, 8 Mart 2021 Pazartesi günü, Türkiye saati ile 17.00-18.00 arasında sanal ortamda gerçekleştirilecektir. “Milyon Kadına Mentör” Projesi, mentör ve mentörlük desteği ihtiyacı duyan iletişim ağını dijital ...

Devamını Oku »

İkinci El MKT Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Bildirim Yükümlülüğü

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazetede, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.10.2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in, “İşletmelerin yükümlülükleri” başlıklı 18 inci maddesinin 1 ...

Devamını Oku »

İş Birliği- Bangladeş

Sayın Üyemiz, Ticaret Bakalığının 29.01.2021 tarihli ve E-68460249-041.99-0006 I 076602 sayılı yazısı gereği; Ticaret Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısı ile Dakka Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Bangladeş’te boya, mürekkep ve toz boya sanayiinde faaliyet gösteren Noorjahan International Indentor and Machinary&Chemicals firmasının bu alanlarda ve farmasötik sektöründeki çeşitli makine ve aletler ile sıvı dolum makineleri veya Bangladeş’te satılabilecek diğer makineler için ...

Devamını Oku »

Promosyon Kampanyalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07.02.2021 tarih ve 1154 sayılı yazısı ile,Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün E-93327413-402-00060972003 saylı yazısına atıfla; ağırlıklı olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından, markalarının ve ürünlerinin bilinirliğinin ve satışlarının arttırılmasına yönelik olarak İndirimli veya hediye ürün verilmesi ve şifre gönderilerek çekilişe katılım sağlanması gibi yöntemler içeren promosyon kampanyalarının düzenlendiği, söz konusu ...

Devamını Oku »

2021/5 Sayılı Genelge Hakkında

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.02.2021 tarih ve 34221550-100-1347 sayılı yazısı İlgide kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge iletilmiştir. EK’i görmek için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur.

Devamını Oku »

Moskova Büyükşehir Belediyesi Projeleri Hk.

Sayın üyemiz, İlgi: TOBB’nin 03.02.2021 tarihli ve 34221550-720- 1215 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, önümüzdeki dönemde Moskova Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı ulaşım sistemleri alanındaki projelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Projelerle ilgili bilgi ekte yer alan dokümanda bulunmakta olup, projeler özetle navigasyon ve operasyon; iletişim, izleme ve kayıt tutma; veri, algoritmalar ve istihbarat; emniyet ve güvenlik; e-ticaret, reklam ve hizmet hareketliliği alanlarında ...

Devamını Oku »

Habur Gümrük Sahası Geniş Araç Peronu Ölçüleri

Habur Gümrük Kapısının Tek Durakta Kontrol Sistemine uygun olarak yeniden yapılandırılması ile TIR, tanker ve küçük araç geçişlerinin birbirinden ayrılarak gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve kaçakçılıkla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla gümrük sahasının yeniden yapılandırılması için saha içi kapsamlı revizyon çalışmaları yürütüldüğü bildirilmiştir. Habur Gümrük Kapısında daha önce geniş araç peronu bulunmuyorken bahse konu çalışma ile Gümrük Kapısının giriş ve çıkış ...

Devamını Oku »