Duyurular

Küçük İşletmeler İçin Google Platformu

Sayın Üyemiz, KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik olarak, internetteki varlıklarını oluşturması, müşterilerine farklı dijital kanallar üzerinden satış yapmasının desteklenmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla “Küçük İşletmeler İçin Google” projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  ve Google işbirliğinde “Küçük İşletmeler İçin Google” platformu kullanıma sunulmuştur. Platforma ilişkin detaylı bilgiye https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/tr_tr/#!/ adresinden erişilebilmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Google işbirliğinde kullanıma sunulan platformda KOBİ’lerin dijital ...

Devamını Oku »

DÜSEM ”Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitmi” Hk.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazıda, Biyosidal ürün uygulama eğitimi düzenleme yetki belgesine sahip Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi deneyimli akademisyen kadrosu ile yıllardan beri “Biyosidal Uygulayıcı Eğitimi’ni yürütmektedir. Eğitim Programı, ücret, tarih ve içerik bilgileri için; İletişim: Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Telefon: 0412 241 10 00 Dahili: 5353/5355 GSM: 0535 832 47 12 ...

Devamını Oku »

Ankara Çankaya Belediyesi Taşınmaz Satış İhalesi

Sayın Üyemiz, Ankara Çankaya Belediyesi’nin 18.03.2021 tarihli yazısından edinilen bilgiye göre Çankaya Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacağı bilgisi alınmıştır. 15.04.2021 tarihinde olacak ihalelerle ilgili detaylar ekli yazıda yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ek için tıklayınız.

Devamını Oku »

Ücretlendirme Uygulamasına Tabi Plastik Poşetlerde Yer Alacak Çevreci Sloganlar ve Sıfır Atık Logosu Hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısında, 22/12/2020 tarih ve 274510 sayılı Bakan Oluru ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da güncelleme yapıldığı hatırlatılmaktadır. Bahse konu Usul ve Esaslar’ın 5. maddesi 10. fıkrasında yer alan; “Ücrete tabi plastik poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu bulunur, diğer yüzeylerde ise satış noktalarının marka ve logoları ...

Devamını Oku »

2021 Verimlilik Proje Ödülleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, verimlilik uygulamalarının başta işletmeler olmak üzere toplumun her kesiminde bilinmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 2014 yılından itibaren Verimlilik Proje Ödülleri yarışması düzenlenmektedir. Bu doğrultuda başlatılan Verimlilik Proje Ödülleri 2021 yılı yarışma süreci için hazırlanan Verimlilik Proje Ödülleri ile Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısına ilişkin Davetiye Ek’te yer almaktadır. (8 Mart 2021 / 14:00-15:00) ...

Devamını Oku »

Teşekkürler Diyarbakır

Korona virüs nedeniyle bir yılı aşkın bir süre devam eden tedbirler nihayetinde ilimiz ve bölgemizde başarılı bir sonucun alınmış olmasında katkısı olan bütün hemşerilerimiz ve iş camiamıza teşekkür ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan tabloda da görüldüğü üzere Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu bölge illerimizin hemen tamamında ölüm oranlarındaki düşüşler herkes gibi bizleri de ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu süreçte işletmesini kapatan veya ...

Devamını Oku »

Online Export Akademi Programı Hk.

Değerli Üyemiz; T.C. Diyarbakır Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından iletilen yazıda; “Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde; kadın ve genç girişimcilerimize ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, rekabet avantajı olan sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek amacıyla eğitimler vermek üzere “Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı” oluşturulmuştur. İhracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerimizin ...

Devamını Oku »

TOBB Eğitim Bilgilendirme Webinarları Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Covid-19 pandemisi süresince Oda ve Borsalarımız başta olmak üzere Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilgi alışverişi video konferans aracılığı sağlanmış olup ilk günden bu yana üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla çeşitli konularda webinarlar düzenlemiş ve düzenlenmeye devam edilmektedir. Webinar duyurusu ulaştığı halde katılma imkanı bulamamış veya katılım imkanı bulduğu halde tekrarını izlemek isteyen üyelerimiz http://tv.tobb.org.tr/webinar  adresinden ...

Devamını Oku »

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Eğitimi Hk.

Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden gelen yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan ve 09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları Rapor Formatı ve Tebliği” ile ilgili eğitim içeriği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu eğitim Jeoloji, Jeofizik ve İnşaat ...

Devamını Oku »

Oda Üyeliklerinin Askıya Alınması Hakkında

Sayın Üyemiz, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun “Değişikliklerin Bildirilmesi” başlığını taşıyan 10. maddesinin ikinci fıkrasında “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur. hükmü yer almaktadır. Bu konu ...

Devamını Oku »