Duyurular

MASAK Anketi Hakkında

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yükümlü olarak kabul edilen “kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenlerin – diğer bir deyişle kuyumcuların” ve “taşınmaz ticareti ile iştigal eden veya bu faaliyetlere aracılık edenlerin – diğer bir deyişle emlakçıların” ...

Devamını Oku »

Yeşil Lojistik ve Yeşil Tedarik Zinciri Webinarı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, yeşil lojistik ve yeşil tedarik zinciri hakkında işletmeleri bilgilendirmek amacıyla 25 Mayıs 2021 Salı günü saat 14:00’te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Seminerde; AB Yeşil Mutabakatı kapsamında gelişmelerin ticarete etkileri, yeşil tedarik zinciri yönetimi, yeşil satın alma ve yeşil lojistik uygulamalarının faydaları ile etik perspektifinden yeşil tedarik kavramı anlatılacak olup, seminer sonunda ...

Devamını Oku »

Diyarbakır BESİ OSB Yapım İşi İhale İlanı

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas OSB Yönetimi, Cazibe Merkezilerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile “Diyarbakır TDİ OSB Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında GES Kurulumu yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Şanlıurfa Yolu Üzeri 25. Km. Övündüler Mevkii Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi adresinden veya www.diyarbakirbesiosb.org.tr ...

Devamını Oku »

2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı

Sayın Üyemiz, Afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışlar değiştirme sorumluluğuyla çalışmalarını yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 181637 sayılı 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılına İlişkin Genelgesi ile 2021 yılını “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan ederek tüm ...

Devamını Oku »

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin Yapım işleri İhale Duyurusu Hk.

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas OSB Yönetimi, Cazibe Merkezilerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile “Diyarbakır TDİ OSB Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında GES Kurulumu yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Şanlıurfa Yolu Üzeri 25. Km. Övündüler Mevkii Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi adresinden veya www.diyarbakirbesiosb.org.tr ...

Devamını Oku »

Kısa Çalışma Ödeneği hk.

Sayın üyelerimiz, ·      22/4/2021 tarihli ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Covid-19 gerekçesiyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan tüm sektörlerdeki işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. ·      Uzatma 1/4/2021-30/6/2021 tarihlerini kapsamaktadır. ·      Uzatılan sürede kısa çalışmadan yararlanabilmek için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacaktır. ·      31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ...

Devamını Oku »

Yıllık işletme Cetveli Duyurusu Hk. 2021

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 1 inci maddesine göre üretim yapan ve sanayi sicile kayıtlı işyerlerinin Kanunun 5 inci maddesi gereğince her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini en geç Nisan ayı sonuna kadar ( 30 Nisan tarihine kadar ) https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ internet adresinde açılan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde, Yıllık ...

Devamını Oku »

Kısmi Kapanma Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz; 13.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler İçişleri Bakanlığı’nın 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı genelgesi ile bildirilmiştir. Söz konusu genelgenin detayları aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Genelge için tıklayınız.

Devamını Oku »

Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM ve OSBÜK koordinasyonunda ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı konu uzmanlarının anlatımıyla 12 Nisan 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir. Seminere katılmak için tıklayınız

Devamını Oku »

İkinci El Malzeme Alım/Satımları(Genel Emir) Hk.

İçişleri Bakanlığının (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 31.03.2021 tarihli ve 5790 sayılı yazısına istinaden; Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındır. Devletimiz başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere görevli tüm kurumları vasıtasıyla toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü suç ve suçluyla mücadele etmekte; vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın ...

Devamını Oku »