Duyurular
enkutr

Duyurular

İş Yerleri için Animasyonlu Afet Farkındalık Eğitimi

Sayın Üyemiz, İlgi: TOBB’nin 17.06.2021 tarihli ve 84837279-824.03-5853 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, herhangi bir afet durumunda üretimin ve ticaretin en az seviyede etkilenmesinin sağlanabilmesi için işletmelerin de doğal afetlere karşı hazır olması gerekmektedir. İş dünyası afetlere karşı ne kadar hazır olursa Türkiye ekonomisinin de sürdürülebilirliği o denli kuvvetli olacaktır. Bu kapsamda düzenlediğimiz farkındalık eğitimlerinin yanı sıra yapılması gereken yükümlülüklerinizle ...

Devamını Oku »

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu

Sayın Üyemiz, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarihinde kabul edilmiştir. Kanunun 10. Maddesinin 4.fıkrası uyarınca, üyelerin odalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştır. Kanun içeriğindeki açıklamalar aşağıdaki gibidir: Kapsamı: 30.04.2021 tarihine kadar ödenmemiş aidat borç asıllarıdır. a) Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa ...

Devamını Oku »

DTSO’dan Üyelerine Nefes Kredisi

Sayın Üyemiz, Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 Bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile hayata geçmiştir. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üye Nesih Aktepe, Üyelerinin finansa erişim konusunda yaşadıkları sıkıntıları çözmek amacıyla oda olarak yoğun bir şekilde çaba ...

Devamını Oku »

MASAK Anketi Hakkında

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yükümlü olarak kabul edilen “kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenlerin – diğer bir deyişle kuyumcuların” ve “taşınmaz ticareti ile iştigal eden veya bu faaliyetlere aracılık edenlerin – diğer bir deyişle emlakçıların” ...

Devamını Oku »

Yeşil Lojistik ve Yeşil Tedarik Zinciri Webinarı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, yeşil lojistik ve yeşil tedarik zinciri hakkında işletmeleri bilgilendirmek amacıyla 25 Mayıs 2021 Salı günü saat 14:00’te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Seminerde; AB Yeşil Mutabakatı kapsamında gelişmelerin ticarete etkileri, yeşil tedarik zinciri yönetimi, yeşil satın alma ve yeşil lojistik uygulamalarının faydaları ile etik perspektifinden yeşil tedarik kavramı anlatılacak olup, seminer sonunda ...

Devamını Oku »

Diyarbakır BESİ OSB Yapım İşi İhale İlanı

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas OSB Yönetimi, Cazibe Merkezilerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile “Diyarbakır TDİ OSB Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında GES Kurulumu yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Şanlıurfa Yolu Üzeri 25. Km. Övündüler Mevkii Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi adresinden veya www.diyarbakirbesiosb.org.tr ...

Devamını Oku »

2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı

Sayın Üyemiz, Afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışlar değiştirme sorumluluğuyla çalışmalarını yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 181637 sayılı 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılına İlişkin Genelgesi ile 2021 yılını “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan ederek tüm ...

Devamını Oku »

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin Yapım işleri İhale Duyurusu Hk.

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas OSB Yönetimi, Cazibe Merkezilerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile “Diyarbakır TDİ OSB Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında GES Kurulumu yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Şanlıurfa Yolu Üzeri 25. Km. Övündüler Mevkii Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi adresinden veya www.diyarbakirbesiosb.org.tr ...

Devamını Oku »

Kısa Çalışma Ödeneği hk.

Sayın üyelerimiz, ·      22/4/2021 tarihli ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Covid-19 gerekçesiyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan tüm sektörlerdeki işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. ·      Uzatma 1/4/2021-30/6/2021 tarihlerini kapsamaktadır. ·      Uzatılan sürede kısa çalışmadan yararlanabilmek için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacaktır. ·      31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ...

Devamını Oku »

Yıllık işletme Cetveli Duyurusu Hk. 2021

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 1 inci maddesine göre üretim yapan ve sanayi sicile kayıtlı işyerlerinin Kanunun 5 inci maddesi gereğince her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini en geç Nisan ayı sonuna kadar ( 30 Nisan tarihine kadar ) https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ internet adresinde açılan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde, Yıllık ...

Devamını Oku »