Duyurular
enkutr

Yazar Arşivi: Abdullah ÖZMEN

KKYDP 14. Etap Destekleri

İlgi: TOBB’nin 04.12.2020 tarihli ve 34221550-045.01- 10590 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamındaki %50 hibe desteği sağlayan 14. etap kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin 2020/24 ve 2020/25 no’lu tebliğler yayımlanmıştır. Her iki tebliğe ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Bilgi Notu için Tıklayınız.

Devamını Oku »

BİGG GARAJ 2020/1 Tanıtım Duyurusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen yazıda; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin, 2015 yılından beri yürütücüsü olduğu TÜBİTAK BİGG (Bireysel Genç Girişim) Programı kapsamında, Teknoloji ve Yenilik tabanlı AR-GE projeleri için eğitimler ve mentorluklar vererek sürdürdüğü faaliyetler sonucunda, 7 çağrı döneminde 69 girişimcinin kendi işini kurması için 9.800.000 TL hibe alınmasını sağladığı ifade edilmektedir. ...

Devamını Oku »

Standartların Gözden Geçirilmesi Hakkında

Uluslararası ve Avrupa Birliği standart hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standartlar; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirilmektedir. Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2016 yılında yayımlanmış bulunan Türk standartları ile bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatılmıştır. Buna göre, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, ...

Devamını Oku »

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hk.

21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazetede, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazetede, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlandığı bildirilmiştir. Söz konusu tebliğde; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen ...

Devamını Oku »

Oda Aidat Borçları 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacaktır.

Sayın Üyemiz; “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile müracaat ...

Devamını Oku »

Diyarbakır İş Konseyinden Pandemi ile Mücadele Sürecinde Özel Sektöre Destek Çağrısı

26 Kasım 2020 tarihinde yapılan Diyarbakır İş Konseyi online toplantısında aşağıdaki basın metni kamuoyuna paylaşılmıştır.   Covid-19 salgınının ortaya çıktığı günden başlayarak her geçen gün artan ekonomik daralma Diyarbakır iş camiasını derinden etkilemeye devam etmektedir. Salgınla mücadele kapsamında faaliyetlerini sınırlamak zorunda kalan işletmelerin finansman sorunları her geçen gün artmaktadır. Özel sektörün içinde bulunduğu sorunları çözmek amacıyla Nisan ayında bazı tedbirler ...

Devamını Oku »

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere Arasındaki Brexit Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) odamıza ulaşan bir yazıda Ticaret Bakanlığının yazısına atfen; Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerinin 14 Kasım 2018 tarihinde neticelendiği ve Geri Çekilme Anlaşması üzerinde mutabakata varılarak, Brexit’in 31 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştiği belirtilmiştir. Yazıda, Brexit tarihi sonrasında Birleşik Krallık’ın (BK) AB’den ayrılması ile 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen ...

Devamını Oku »

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın Enerji Sektörüne Etkileri Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza ulaşan yazıda, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının enerji sektörüne etkileri hakkında 1 Aralık 2020 Salı günü saat:14.00’te internet üzerinden bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek seminerde Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı ve The London Energy Club İcra Başkanı Mehmet Öğütçü, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın küresel enerji sektörüne etkileri ...

Devamını Oku »

Salgın Sonrası için Kurumsal Öneriler Webinarı

İlgi: TOBB’nin 19.11.2020 tarihli ve 34221550-050.99-10052 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, KOBİ sahiplerine ve yöneticilerine yönelik olarak salgın sonrası için kurumsal öneriler hakkında 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat 14:00’te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği işbirliğinde internet üzerinden gerçekleştirilecek olan seminerde; · Salgının başından itibaren alınan/alınabilecek kısa ve uzun ...

Devamını Oku »

Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen, ‘Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ Hk.’ yazı uyarınca; 2021 yılından itibaren denetim işlemi için başvuru yapacak firmaların gecikme yaşamamaları adına 2011/53 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde, TAREKS’e kayıt olmalarının önem arz ettiği ...

Devamını Oku »