Duyurular
enkutr

Yazar Arşivi: Abdullah ÖZMEN

Promosyon Kampanyalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07.02.2021 tarih ve 1154 sayılı yazısı ile,Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün E-93327413-402-00060972003 saylı yazısına atıfla; ağırlıklı olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından, markalarının ve ürünlerinin bilinirliğinin ve satışlarının arttırılmasına yönelik olarak İndirimli veya hediye ürün verilmesi ve şifre gönderilerek çekilişe katılım sağlanması gibi yöntemler içeren promosyon kampanyalarının düzenlendiği, söz konusu ...

Devamını Oku »

2021/5 Sayılı Genelge Hakkında

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.02.2021 tarih ve 34221550-100-1347 sayılı yazısı İlgide kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge iletilmiştir. EK’i görmek için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur.

Devamını Oku »

Moskova Büyükşehir Belediyesi Projeleri Hk.

Sayın üyemiz, İlgi: TOBB’nin 03.02.2021 tarihli ve 34221550-720- 1215 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, önümüzdeki dönemde Moskova Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı ulaşım sistemleri alanındaki projelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Projelerle ilgili bilgi ekte yer alan dokümanda bulunmakta olup, projeler özetle navigasyon ve operasyon; iletişim, izleme ve kayıt tutma; veri, algoritmalar ve istihbarat; emniyet ve güvenlik; e-ticaret, reklam ve hizmet hareketliliği alanlarında ...

Devamını Oku »

Habur Gümrük Sahası Geniş Araç Peronu Ölçüleri

Habur Gümrük Kapısının Tek Durakta Kontrol Sistemine uygun olarak yeniden yapılandırılması ile TIR, tanker ve küçük araç geçişlerinin birbirinden ayrılarak gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve kaçakçılıkla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla gümrük sahasının yeniden yapılandırılması için saha içi kapsamlı revizyon çalışmaları yürütüldüğü bildirilmiştir. Habur Gümrük Kapısında daha önce geniş araç peronu bulunmuyorken bahse konu çalışma ile Gümrük Kapısının giriş ve çıkış ...

Devamını Oku »

TOBB Eğitim Bilgilendirme Webinarları Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Covid-19 pandemisi süresince Oda ve Borsalarımız başta olmak üzere Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilgi alışverişi video konferans aracılığı sağlanmış olup ilk günden bu yana üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla çeşitli konularda webinarlar düzenlemiş ve düzenlenmeye devam edilmektedir. Webinar duyurusu ulaştığı halde katılma imkanı bulamamış veya katılım imkanı bulduğu halde tekrarını izlemek isteyen üyelerimiz http://tv.tobb.org.tr/webinar  adresinden ...

Devamını Oku »

TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda; Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı açılmış olup, konu ile ilgili detaylı bilgi ekte sunulmaktadır., Saygılarımızla, Bilgi notu için tıklayınız.

Devamını Oku »

COVID-19 Salgını Kapsamında Çalışma Yaşamına Getirilen Yeni Düzenlemeler Eğitimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, KOBİ’lere ve KOBİ çalışanlarına yönelik olarak internet üzerinden, COVID-19 Salgını Kapsamında Çalışma Yaşamına Getirilen Yeni Düzenlemeler Eğitiminin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Eğitim, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜ SEM) tarafından gerçekleştirilecek olup eğitimin %70’ine devam eden katılımcılara e-posta yoluyla dijital doğrulanabilir katılım belgesi iletilecektir. Eğitim içeriği ve ...

Devamını Oku »

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Eğitimi Hk.

Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden gelen yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan ve 09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları Rapor Formatı ve Tebliği” ile ilgili eğitim içeriği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu eğitim Jeoloji, Jeofizik ve İnşaat ...

Devamını Oku »

Hong Kong-İşletme Kimlik Sertifikası

İlgi: TOBB’nin 21.01.2021 tarihli ve 34221550-100- 574 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, ticari istihbarat sorgularında muteber ve kapsayıcı niteliği haiz bilgilerin sağlanması amacı ile Hong Kong’un önemli Ticaret Odaları arasında kabul edilen Hong Kong Genel Ticaret Odası tarafından, 2019 yılından itibaren, Hong Kong’da yerleşik firmalara, bir yıl süre ile geçerliliği bulunan “İşletme Kimlik Sertifikası” düzenlenmeye başlandığı belirtilmekte ve Hong Kong’da ...

Devamını Oku »

Kuzey Makedonya İsminin MEDOS’a eklenmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 13.01.2021 tarih 291 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığından  alınan  10.01.2021 tarihli yazıya istinaden Ticaret Bakanlığından alınan ilgili  yazıda, Yunanistan ile Makedonya  arasında imzalanan Prespa Anlaşmasının  12 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe  girdiği hatırlatılarak, bahse konu anlaşmaya istinaden Makedonya Cumhuriyetinin  resmi adının  Kuzey Makedonya Cumhuriyeti (Republic of North Macedonia), kısaltılmış adının  Kuzey Makedonya”(North Macedonia) olarak değiştirildiği bildirilmiştir. Bu ...

Devamını Oku »