Duyurular
enkutr

Yazar Arşivi: Abdullah ÖZMEN

Küçük İşletmeler İçin Google Platformu

Sayın Üyemiz, KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik olarak, internetteki varlıklarını oluşturması, müşterilerine farklı dijital kanallar üzerinden satış yapmasının desteklenmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla “Küçük İşletmeler İçin Google” projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  ve Google işbirliğinde “Küçük İşletmeler İçin Google” platformu kullanıma sunulmuştur. Platforma ilişkin detaylı bilgiye https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/tr_tr/#!/ adresinden erişilebilmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Google işbirliğinde kullanıma sunulan platformda KOBİ’lerin dijital ...

Devamını Oku »

DÜSEM ”Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitmi” Hk.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazıda, Biyosidal ürün uygulama eğitimi düzenleme yetki belgesine sahip Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi deneyimli akademisyen kadrosu ile yıllardan beri “Biyosidal Uygulayıcı Eğitimi’ni yürütmektedir. Eğitim Programı, ücret, tarih ve içerik bilgileri için; İletişim: Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Telefon: 0412 241 10 00 Dahili: 5353/5355 GSM: 0535 832 47 12 ...

Devamını Oku »

Ankara Çankaya Belediyesi Taşınmaz Satış İhalesi

Sayın Üyemiz, Ankara Çankaya Belediyesi’nin 18.03.2021 tarihli yazısından edinilen bilgiye göre Çankaya Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacağı bilgisi alınmıştır. 15.04.2021 tarihinde olacak ihalelerle ilgili detaylar ekli yazıda yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ek için tıklayınız.

Devamını Oku »

2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktaları Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanan izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan düzenlemelere ilişkin yayımlanan 2021/18 Sayılı Genelgeye, https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinden ulaşılabileceği açıklanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımla,

Devamını Oku »

Irak’a İhracatta Sevk Öncesi İnceleme Hususunda Yetkilendirilen Firmalar Hakkında

Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan 9 Mart 2021 tarihli yazıda, -Irak Standartlar ve Kalite Kontrol Merkezi Kurumu (COSQC) tarafından, sevk öncesi inceleme konusunda Bureau Veritas ve TUV Rheinland firmalarının tüm dünyadan Irak’a yapılacak ihracatta Uygunluk Belgesi düzenleme yetkisinin 2 Mart 2021 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı, -Yetkisi sonlandırılan firmalar yerine, Uygunluk Belgesi düzenleme hususunda, Intertek Int. ve HQTS China firmalarının 2 ...

Devamını Oku »

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) İstanbulTahran-İslamabad Yük Treni hk.

İlgi : T. C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A. Ş. Genel Müdürlüğü’nün 09.03.2021 tarih ve 32262 sayılı yazısı. İlgi yazıda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) ilgili toplantısı neticesinde, İstanbul-Tahran-İslamabad (ITI) Yük Treni’nin hizmete sokulması konusunda, ülkemiz, İran ve Pakistan Demiryolları arasında mutabakata varıldığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, rekabetçi ve cazip bir taşıma tarifesi oluşturularak, taşıma organizasyonunun sağlanması adına, her ülke tarafından ekte ...

Devamını Oku »

Suudi Arabistan Gümrüklerinde Yaşanan Sorunlar Hk.

İlgi: TOBB’nin 22.03.2021 tarihli ve 34221550-100- 2821 sayılı yazısı, İlgi kayıtlı yazıda, ekte bir örneği sunulan yazıda, Suudi Arabistan’a ihracatta gümrüklerde bekletilen konteynerler hakkında sorun yaşayan firmaların, ekte sunulan tabloyu doldurarak Riyad Ticaret Müşavirliği’ne iletmesi talep edilmektedir. Riyad Ticaret Müşavirliği iletişim bilgilerine aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir. http://riyad.be.mfa.gov.tr/Mission/Contact Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ek için tıklayınız.

Devamını Oku »

Ağlara Üyelik Desteği Hk.

İlgi: TOBB’nin 22.03.2021 tarihli ve 34221550-050.99-2834 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar” kapsamında tasarlanan ve ilk kez 2020 yılında başvuruya açılan “Ağlara Üyelik Desteği” ile Avrupa Birliği Çerçeve Programı (AB ÇP) çerçevesinde sunulan başarılı olacak proje konsorsiyumlarına dâhil olunmasında doğru iletişim ağı içerisinde bulunmak ve AB ÇP ...

Devamını Oku »

Kanada Montreal Liman İdaresi Tarafından Yapılan Bildirim Hk.

Sayın üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 08.03.2021 tarih ve 2302 sayılı yazıda, Ottava Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Kanada’nın ikinci büyük limanı olan Montreal Liman İdaresi tarafından 17.02.2021 tarihinde yapılan bildirimde Denizcilik İşverenleri Birliği ile Kanada Kamu Çalışanları Birliği arasındaki müzakere sürecinin askıya alındığı ve iki taraf arasında daha önce yapılan “grev yapmama” yönündeki Anlaşmanın 21.03.2021 tarihinde ...

Devamını Oku »

Bitki Sağlık Sertifikası

İlgi: TOBB’nin 08.03.2021 tarihli ve 34221550-045.99- 2353 sayılı yazısı, İlgi kayıtlı yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Bakanlıklarına gönderilen yazı ile Bitki Sağlığı Sertifikası hakkında bilgi verildiği ve işlemlerde yeknesaklık sağlanması amacıyla ilgililere duyurulmasının talep edildiği bildirilmektedir. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan söz konusu yazı ekte tarafınıza sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ek için tıklayınız.

Devamını Oku »