Duyurular
enkutr

Yazar Arşivi: Abdullah ÖZMEN

Suudi Arabistan BARKOD Sistemi

TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda, bir firmamızın, 01.01.2020 tarihi itibariyle Suudi Arabistan Gümrüklerinin ülkelerine yapılacak ithalatlarda barkod uygulamasına geçeceğine dair bilgi talebi üzerine, TOBB tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen yazılara istinaden, bu hususta Bakanlıkça ilgide ekteki yazı ile bilgi verilmiştir. Ek için tıklayınız.

Devamını Oku »

İhale İlanı Hk.

Med Kentsel ve Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Aş.’nin kiralama işlerine ilişkin ilan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü ile ihaleye çıkacağı bildirilmiştir. İlan metni ekte sunulmuştur. Ek için tıklayınız.

Devamını Oku »

Test Portalı

İlgi: Trtest Test Ve Değerlendirme Anonim Şirketi’nin 23/12/2019 tarih ve 526 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, 1.     TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ; T.C Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve STM ortaklığında kurulmuş bir şirkettir. 2.     Şirketin amaçları içerisinde; yerli test alt yapı envanteri oluşturulması , Türkiye’de yapılamayan testlerin yapılabilirliğinin sağlanması, yurtdışında yapılan ...

Devamını Oku »

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda, ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, 31 Aralık 2019 tarihi sonunda kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulup ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Ticaret Bakanlığı’nca Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’nin talimatlandırıldığı ifade edilerek, sürecin ihracatçılar ve nakliyeciler ile ilgili ...

Devamını Oku »

Oda Üyeliklerinin Askıya Alınması Hakkında

Sayın Üyemiz, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun “Değişikliklerin Bildirilmesi” başlığını taşıyan 10. maddesinin ikinci fıkrasında “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur. hükmü yer almaktadır. Bu konu ...

Devamını Oku »

Cezayir İle Ticaretimizde Yaşanan Sorunlar ve Çözüme İlişkin Değerlendirmeler Hk.

Sayın üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 29.11.2019 tarih ve 34221550-720-11867 sayılı yazısında, Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşlerinin de yer aldığı, Cezayir ile olan ticaretimizde yaşanan önemli sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini içeren bir bilgi notu iletilmektedir. Bilgi notu için tıklayınız.  

Devamını Oku »

AB Ürün Kurallarını Uygulanmasına İlişkin Mavi Rehber

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Gümrük Birliği’nden doğan hak ve yükümlülükler kapsamında, Türkiye tarafından Avrupa Birliği’nin (AB) yatay kuralları ile ütün mevzuatının üstlenildiği ve bu sayede Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının yanı sıra vatandaşlarımıza güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından, malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve AB yatay kuralları ile ...

Devamını Oku »

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz; TOBB’nin 24.11.2019 tarihli ve 34221550-259-11666 sayılı yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde sektörden gelen talepler ve günün değişen koşullarına göre çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191115-3.htm adresinden ulaşılabilmektedir. Bu değişiklikler arasında taşımacılık alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren başlıca konular aşağıda verilmektedir. A) Yolcu Taşımacılığı ile ilgili olarak; 1. A türü yetki belgesi tanımı ve alt düzenlemeleri ...

Devamını Oku »

Ahşap Ambalaj Malz. Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesi Hk.(ISPM 15)

Sayın Üyemiz, Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi, (IPPC) kapsamında, zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek üzere, ihracatçılarımızın mağdur olmamaları, ülkemiz ekonomisinin zarar görmemesi için şuan uygulamada olan 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” kaldırılarak yeni yönetmeliğin 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 ...

Devamını Oku »