Küba Biohabana 2024 Bilim ve İş Etkinliği

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından iletilen E-34221550-720-1063 sayılı, 26.01.2024 tarihli ve Küba Biohabana 2024 Bilim ve İş Etkinliği konulu yazıda; Biohabana 2024 bilim ve iş etkinliğinin 1-5 Nisan 2024 tarihlerinde Havana’dadüzenleneceği belirtilerek, söz konusu etkinlik hakkında bilgiler içeren örneği ekli doküman iletilmiştir.

Ek: Bilgi notu