Mısır 9. Uluslararası Tarımsal Malzemeler Fuarı ve Konferansı

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen yazıda, 9. Uluslararası Tarımsal Malzemeler Fuarı ve Konferansı’nın (Agri Expo), 26-28 Şubat 2024 tarihlerinde Kahire’de Green Desert Hotel’de düzenleneceği bildirilmekte olup etkinliğe ilişkin davet mektubu ekte iletilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek: Davet mektubu