Morityus İhale Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen, 18.12.2023 tarih, 13670 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 13.12.2023 tarihli ve 91903374 sayılı yazısına atfen, Morityus’ta açılan mal ve hizmet alımı ihaleleri bildirilmektedir.

İhalelere ilişkin belgeler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Ek: Bilgi notu