Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncelleme ve Kamu Danışma Süreci

Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen Ticaret Bakanlığına ait yazıda, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesi çalışmaları kapsamında, BK tarafından 2 Kasım 2023 tarihinde kamu danışma sürecinin başlatıldığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, 5 Ocak 2024 tarihine kadar güncellenecek bahse konu STA’nın önceliklerine yönelik görüş bildirilmesinin amaçlandığı ve danışma sürecine ülkemizdeki ilgili paydaşların da katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır.

Ayrıca,

https://www.gov.uk/government/news/government-calls-on-business-expertise-to-boost-trade-with-turkey
https://ditresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_e5lFqtXCY28ygbI

linkler üzerinden mezkur şekilde görüş bildirilebileceği, İstişare süreci ülkemiz firmalarına da açık ve ilgilenebilecek kurum ve firmalarımızın görüşlerini iletmesi mümkün olduğu bildirilmiştir.