Duyurular
enkutr

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Hakkında

Sayın Üyemiz, İlgi: TOBB ‘nin 06.11.2023 tarih ve 12027 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda; Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen yazıda; 24.08.2023 tarih ve “Araç Takip Sistemi ve Kamera Zorunluluğu” konulu yazısı ile; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması ile ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01.01.2024 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız

Ek: Bilgi notu