Duyurular
enkutr

Kırgız Cumhuriyeti/Petrol Rafineri Tesisi Projesi için Yatırımcı Arayışı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 10.10.2023 tarih, E-34221550-720-10938 sayılı yazıda, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin 03.10.2023 tarih ve 117 sayılı yazısına atfen; “Kyrgyz Petroleum Company (LLC)”nin Kırgız Cumhuriyeti Celal-Abad ilinde 409 milyon ABD Doları tutarında petrol rafineri tesisi modernizasyonu ve yeniden inşası projesinin hayata geçirilmesinin planlandığı ve bu kapsamda potansiyel yatırımcıları aradıkları bildirilmiştir.

Söz konusu yatırım projesine ilişkin detaylı bilgi notu ve sunumu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Ek :   1   –