Halıya Uygulanacak İlave Gümrük Vergisi/Irak

Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda; Irak Bakanlar Kurulu’nun 01.08.2023 tarihli toplantısında 2010/11 Sayılı Yerli Ürünleri Koruma Kanunu kapsamında yerel ürünleri desteklemek amacıyla:

Irak’a tüm ülke ve menşelerden, 57023230 ve 57023210 GTİP kodu ile ithal edilen halı ürünlerine dört yıl süreyle yüzde altmış (%60) oranında ilave gümrük vergisinin uygulanmasına, -İlave gümrük vergilerinin uygulandığı süre zarfında yerel pazarın takip edilmesine, -Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel Komitesi’nin söz konusu ürün için ek gümrük harcı uygulaması başlatmasına,

-Maliye Bakanlığı’nın, söz konusu ürünün toplam ithalat miktarı, ithalat işleminden elde edilecek ilave gümrük vergisinin toplam değeri ve mezkur ürününün ihracatını yapan ülkelere ilişkin verileri Sanayi ve Madenler Bakanlığı’na düzenli aralıklarla bildirmesine, -Sanayi ve Madenler Bakanlığı’nın, yerli firmaların piyasa talebini uygun fiyatla karşılama kapasitesini araştırmasına,

-Yetkili otoritelerin, bahse konu ürüne uygulanacak ilave gümrük vergisinin etkilerini incelemesine,

-Söz konusu kararın, yayımlanmasından itibaren yüz yirmi (120) gün sonra uygulanmasına karar verildiğinden bahsedilmiş olup, mezkur uygulamalara ilişkin olarak Irak ile iş yapan üyelerinize e-posta ile bilgilendirme yapılmasının ve ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz (bagdat@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.