Duyurular
enkutr

COP 28 – Yan Etkinlik Hazırlıkları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 21.08.2023 tarihli yazıda; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) yan etkinlik programı hazırlıklarının başladığı bildirilmektedir.

COP28’in, 30 Kasım – 12 Aralık 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, bahsi geçen Taraflar Konferansı süresince gerçekleştirilecek oturum ve toplantılara ilişkin detaylı bilgiye https://unfccc.int/ ve https://www.cop28.com/en internet bağlantılarından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Söz konusu konferansta ülkemizin iklim değişikliği ile ilgili konularda yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla yan etkinlik programının hazırlanması hedeflenmekte ve yan etkinliklere ilişkin olarak; Bakanlık tarafından Birliklerine iletilen bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, COP28 süresince firmanızca ülkemiz adına gerçekleştirmeyi planladığınız yan etkinlikler var ise; programın vakitlice hazırlanabilmesi için, en geç 08.09.2023 tarihine kadar www.cop28turkiye.com internet adresinde yer alan formların doldurulması gerektiği belirtilmektedir. Buna ek olarak, bahse konu konferansa firmanızca katılım sağlamanız durumunda tüm masrafların firmanız tarafından karşılanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur.

Ek: Bilgi  notu