Duyurular
enkutr

Çalışma Gün ve Saatleri

Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen yazıda,

İlgi : a) 16.06.2023 ve 86491357 sayılı yazı. b) 03.07.2023 tarihli ve 54207647-150-73699 sayılı yazı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 19/08/2022 tarih ve 35860 sayılı yazısı eki, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 19/08/2022 tarih ve 77427706 sayılı yazısında, Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun bu talebe ilişkin uygun görüşleri dikkate alınarak, 6585 sayılı Perakande Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13. maddesi ve Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma Gün ve Saatler” başlıklı 13. Maddesi hükümleri doğrultusunda, Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarının haftada bir defa kapalı olacakları günün, aynı yada birbirinden farklı olabilecek şekilde ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak belirlenmesi talebine istinaden, ekte bir örneği sunalan, Diyarbakır Valiliği Makamından alınan, 19/12/2022 tarih ve 81073712 sayılı Karar ile İlimizde, Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarının çalışma gün ve saatleri belirlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ilgi (a)’da, Diyarbakır Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün ilgi (b)’de kayıtlı yazılarında özetle, 01.10.2022 olarak belirtilen uygulama başlangıç
tarihinin, halihazırda Valilikler ile meslek kuruluşları arasında devam eden görüş alma sürecinde zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle ilk önce 01.01.2023 tarihine, daha sonra ise süreçlerin ayrıntılı olarak belirlenebilmesi ve iller düzeyinde ilave hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla 01.07.2023 olarak değiştirilen uygulama başlangıç tarihinin 01.07.2024 olarak revize edildiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda, Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarının İlimizde çalışma gün ve saatlerini belirleyen, Diyarbakır Valiliği Makamından alınan 19/12/2022 tarih ve 81073712 sayılı Karar’ın
uygulama tarihi 01/07/2024 olarak revize edilmiş olup konuyla ilgili üyelerimize duyurulur.

Ek: Karar