Duyurular
enkutr

Taşınmaz Satış İhalesi HK.

Sayın üyemiz,

Çankaya Belediyesi Tarafından Yapılacak Olan Taşınmazlara Ait İhale Metni Ek’tedir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek: İhale Metni