Duyurular
enkutr

Kıymetli Maden Rafinerileri Hk

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda, Kıymetli maden rafinerileri tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan faaliyet izinlerine yönelik olarak başvuru sürelerine ve söz konusu rafinelerce üretilmiş/üretilecek standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin yurt içinde alınıp satılmasına yönelik hükümlere yer verilmiştir

Bilgilerinize

Saygılarımızla

Ek: Bilgi notu