Duyurular
enkutr

Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Bakanlığın “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında antrepo beyannamesi ve eki tüm belgeleri ile antrepo beyannamesine ilişkin olarak yapılan memur işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini düzenleyen ilgili mevzuat kapsamında, antrepo beyannamelerinin imza ve doğrulama işlemlerine dair bilgi verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Bilgi notu