Duyurular
enkutr

Tütün Ürünlerinin Ülkemize İthalatı Hk.

Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen ve ekte bir örneği sunulan Ticaret Bakanlığı’na ait yazıda, 2401.20 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış tütün” ürünlerinin, 31.03.2023 tarihinden itibaren ülkeye girişinde Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması veya bitki sağlığı kontrolü sonucunda uygun bulunmaması durumlarında iade veya imha işlemlerine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı