İlimizdeki Toplanma ve Gece Konaklama Alanları Hk.

Değerli hemşerilerimiz, İlimizdeki toplanma ve gece konaklama alanları aşağıdaki listede bilgilerinize arz olunur.

Ek: Toplanma ve Konaklama Alanları