Duyurular
enkutr

Mısır’a İhracatta Akreditif Uygulaması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 05.01.2023 tarih ve 137 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın Kahire Ticaret Müşavirliği’nden aldığı bir yazıya atfen Mısır Merkez Bankası tarafından alınan karar kapsamında uygulamaya konulan ve çeşitli istisnaları ihtiva eden ithalatta akreditif kullanma zorunluluğunun kaldırılmış olduğu bilgisi verilmiş olup, mezkûr banka sitesinde yayımlanan karara (https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/Regarding-conducting-import-transactions-through-IDCs.aspxine bağlantısından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.