Duyurular
enkutr

Rusya Federasyonu-Muhtelif Gübre Ürünlerinde İhracat Vergileri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 16.12.2022 tarih ve 13278 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 15.12.2022 tarihli yazısından bahisle, Moskova Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Rusya Federasyonu’ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere gerçekleştirilecek olan azotlu ve kimyasal gübrelerden 3102, 3103, 3104, 3105 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTİP) olanların ihracatına yönelik yeni vergi düzenlemesi hakkında bilgi verilmektedir.

Söz konusu uygulama hakkında bilgi notu ektedir.

Ek: Bilgi Notu