Duyurular
enkutr

Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 22.12.2022 tarihli 13498 sayılı yazıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Birliklerine iletilen yazıdan bahisle, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Meslek Odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu itibarla, 9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri ile ilgili hazırlanan görsel ve medya dosyaları aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur.

1) ETKB Enerji Verimliliği Videolarının Linki:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwe.tl%2ft%2dgVgE8kAQZf&umid=2C853FF8-EF27-E705-B5D5-B4B6B6AE7CFD&auth=35c995806b295ab1abcdffabf32cb39ffa3683fb-7f962b748359a5454deb4473b9960f735cc7cf25

2) ETKB Enerji Verimliliği Afişlerinin Linki:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwe.tl%2ft%2drSc6VgiTLN&umid=A0CE8C45-EF23-2605-9FA9-BE80B7EAA7A8&auth=2b57225d7664c366d69468155888f41ab3ea5881-f385205bb416f4303926e3b0df116686f211259a