HABUR REZALETİ

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Habur Sınır Kapısı’nda giriş-çıkışlarda yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı;

Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan en önemli sınır kapısı olup, Avrupa’dan Ortadoğu’ya uzanan tedarik zincirinin de önemli geçiş noktalarından biri olan Habur Sınır Kapısı’nda iş insanları 2 gün boyunca araçlarında  beklemek zorunda kalıyorlar.

Ülkemizin dış ticaretindeki stratejik konumu itibariyle ülke ekonomisine katkı sağlayan Habur Sınır  Kapısı artık ihtiyaçlara cevap veremeyecek duruma gelmiştir. Artan ticari potansiyellere paralel olarak TIR ve kamyon gibi nakliye araçlarının yanı sıra, iş insanlarının ticari amaçlarla özel araçları ile ülkemize giriş çıkışlarındaki yoğunluklar da artmaktadır. Ancak artan yoğunluğa karşılık kapıdaki hizmet alanları ve idari birimler ihtiyaçları karşılamamaktadır. Özellikle özel araçlarla giriş çıkış yapmak isteyen iş insanları 2 gün boyunca araçlarında uyuyup sıralarını beklerken, taş, toprak ve sanayi ürünleri taşıyan TIR’lar ise bazen bir hafta boyunca kapıda beklemek zorunda kalıyorlar.

Habur sınır kapısı sağlık turizmi açısından da son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Bölgemizde bulunan kamu, üniversite ve özel sektöre ait son derece donanımlı hastanelerden tedavi hizmeti almak isteyenlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sağlık turizmi kapsamında giriş çıkış yapan hasta ve yakınlarının gümrük işlemlerinin uzun sürmesi çok daha yaşamsal önem arz etmektedir.

Türkiye’nin en çok ihracat yapmakta olduğu 4.ncü ülke olan Irak ile mevcut ticaretimizin geliştirilmesi için Habur Sınır Kapısı’nda yaşanan yönetimsel yetersizlikler ve organizasyon eksiklikleri  bir an önce giderilmelidir.

Mevcut kontrol ve muayene peronların yanı sıra depolar, bekleme salonları gibi fiziki alt ve üst yapıların kapasiteleri arttırılarak bekleme süresini kısaltılmalıdır.

Geçiş sürecinin en önemli aktörleri olan insan kaynakları kapasitesi ivedi olarak arttırılmalıdır.”