DTSO’da ‘Türkiye Ekonomisi ve İş Fırsatları’ sunumu

DTSO olarak Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul’u konuk ettik. Yurdakul’un Türkiye Ekonomisi ve İş Fırsatları” konulu bilgilendirme sunumuna DTSO Meclisi, Yönetim Kurulu, Kadın Meclisi, Yüksek İstişare ve İş Konseyi Üyeleri katıldı.

Yurdakul, DTSO konferans salonunda yaptığı sunumda “GSMH ve Gayrisafi Sabit Sermaye (GSS) Oluşumu, Tasarruflar ve Borçlanma, Bankacılık Sektörü,  Toplam Dış Denge, İhracat ve İthalat, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) Reel Faiz, TCMB Rezervleri ve Demokrasi Kalitesi, Enflasyon, Kurlar, Dış Ticaret, Güven Endeksleri ve İç Talep, Bütçe Gelir-Giderleri ve Değişim, Yaşam Maliyetleri, Vergiler, Ücretler ve Verimlilik, Bölgeselleşme ve Küreselleşme Varlık ve Göstergeleri, Toplum, Nüfus, Girişimcilik & İş Kültürü, Sektörel ve Tematik İş Fırsatları” konularında katılımcılara bilgilendirmede  bulundu. Dünyada ve Türkiye’de ekonomik alanda yaşanan değişim ve dönüşümlerin yanı sıra, dış ticaret ve girişimciliğin geliştirilmesi konularında da oldukça önemli ve ön açıcı bilgiler veren Yurdakul, gerek dış ticaret, gerekse de üretim potansiyelinin artırılması için kamunun kolaylaştırıcı rollerini iyi oynaması gerektiğini belirtti.

Konferans katılımcılardan gelen soru ve yorumların ardından Hakan Yurdakul’un cevapları ile sona erdi.