Duyurular
enkutr

Taşınmaz Özelleştirilmesi Hk.

Sayın üyemiz,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10. Proje Grup Başkanlığı’ndan gelen yazıda ” Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin ili, Tarsus ilçesi, İncirlikuyu Mahallesi 149 ada 2 parsel numaralı taşınmaz “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri
çerçevesinde özelleştirilmesi amacıyla 17.12.2022 – 18.01.2023 tarihleri arasında ihale ilanına çıkılmıştır. İhale ilanı ve taşınmaza ilişkin bilgiler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın  www.oib.gov.tr adresinde yer almaktadır.”

Bilgilerinizi sunulur.