Duyurular
enkutr

Uzak Ülkeler Stratejisi Kapsamında Lojistik ve Taşımacılık Firmalarımıza Yönelik İlave Destekler

Ticaret Bakanlığından iletilen yazıda, 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi hakkında kararın lojistik ve taşımacılık hizmetlerine yönelik uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgenin yürürlüğe konulduğu ve bu kapsamda lojistik ve taşımacılık firmalarının ve iş birliği kuruluşlarının döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir. Bu strateji ile 18 ülkeye yönelik ihracatımızın 4 katına çıkartılmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

Anılan Eylem Planlarının yer aldığı Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve Kitapçığına Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan https://ticaret.gov.tr/ihracat/uzak-ulkeler-stratejisi adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar’ın lojistik ve taşımacılık hizmetleri için öngörülmüş olan ilgili destekleri kapsamında, desteğe konu faaliyetin Uzak Ülkeler Stratejisi’nde yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan’a yönelik olarak gerçekleştirilmesi halinde, mevcut destek oranına ek olarak 10 ilave puan uygulanmakta olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 5448 Sayılı Karar’ın lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörü için öngörülmüş olan; Tescil ve Koruma, Birim, Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Bireysel ve Milli Katılım destekleri kapsamında, desteğe konu faaliyetin Uzak Ülke Stratejimizde yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan’a yönelik olarak gerçekleştirilmesi durumunda, mevcut destek oranına ek olarak 10 ilave puan uygulanmaktadır.

Firmalarımızın dikkatine sunarız.