Duyurular
enkutr

KKTC’ye İhracatta Türk Lirası Kullanımı Zorunluluğu

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan ve Lefkoşa Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen; Mer’i mevzuatta yapılan değişiklik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapılan ihracatta, gümrük beyannamesinin 22 nci hanesinin Türk Lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesinin zorunlu olacağı bilgisi verildiği belirtilmektedir.

Ek’ te bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı diğer bir yazıda da, Lefkoşa Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atıfla, ülkemiz ile KKTC arasındaki ikili ticarette Türk Lirası’nın kullanımı ile ilgili mezkur değişiklik ve söz konusu değişiklikle ilgili değerlendirmelerin iletildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Bilgi notu