Duyurular
enkutr

Birleşik Krallık STA Uygulamaları (REX ve EORI)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen 1 Aralık 2022 tarihli yazıda Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye yapılan ihracatta Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılar tarafından düzenlenen menşe beyanlarında metindeki ilgili alana EORI numarasının girilmesinin zorunlu olduğu; STA’da REX numarasına ilişkin herhangi bir atıf bulunmamasına rağmen, STA kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımızın düzenledikleri menşe beyanlarına REX numarası yazma yönünde taleplerinin bulunduğu ve söz konusu talebin uygun görülmediği ifade edilmektedir.

Bahse konu hususların Birleşik Krallık’ta yerleşik ekonomik operatörlerden kaynaklandığı değerlendirildiğinden, Ticaret Bakanlığınca Birleşik Krallık Gümrük İdaresi nezdinde girişimde bulunularak, ülkelerindeki ihracatçı ve ithalatçıları Türkiye’deki müşterilerinden mevzuata aykırı taleplerde bulunmamaları hususunda bilgilendirmeleri talep edilmiştir.

Birleşik Krallık Gümrük İdaresi yaptığı inceleme sonucunda, talebimizi haklı bularak Birleşik Krallık Hükûmeti resmî internet sayfasındaki “Türkiye ile Ticaret” sekmesini https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-turkey-trade-agreement olarak güncellemiştir.

Söz konusu internet sayfasında belirtildiği üzere;

– EORI numarası girilmesi uygulaması, yalnızca Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılara mahsus olup, Türk ihracatçılardan bu yönde bir talepte bulunulamaz. – Türkiye – Birleşik Krallık STA kapsamında, her iki taraf için de REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama söz konusu değildir.

Bu çerçevede, üyelerinize Birleşik Krallık’taki müşterilerinden halen bu yönde talepler gelmesi halinde; STA Menşe Protokolü’nün yanı sıra, ilgili internet sayfasının da referans gösterilebileceği değerlendirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.