Duyurular
enkutr

Gürcistan’dan Türkiye’ye Para Transferleri Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 30.11.2022 tarihli ve 80497257 sayılı yazı.

Aşağıda bir örneği sunulan ilgi yazıda, Batum Ticaret Ataşeliği’nden alınan bir yazıya atıfla, Gürcistan’da bankacılık kanalı ile gerçekleştirilecek ticari işlemlerde EUR.1 Dolaşım Belgesi ya da Menşe Şahadetnamesinin Gürcü bankalarına ibraz edilmesi zorunluluğu ile ilgili bilgi verilmektedir.

Batum Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıda; Gürcistan’da faaliyet gösteren bankaların, Gürcistan’a yapılacak ithalat işlemleri için ihracatçı firmalarımızdan ihracata konu ürünlere ilişkin EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe şahadetnamesi talep etmeye başladığının öğrenildiği ifade edilmiştir. Söz konusu uygulamadan anlaşıldığı kadarıyla, ithalatçının ilgili döviz tutarını Türkiye’ye transfer edebilmesi için ihracatçı firmadan temin edilecek EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe belgesi ve hatta bazı durumlarda taşıma belgelerinin de Gürcü bankalarına ibraz edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

İhracat beyannamesi olmaksızın EUR1 Dolaşım Sertifikasının işlevsellik kazanmaması sebebiyle, ihracatçının mal bedelinin tamamı ya da bir kısmını ithalatçıdan almadan önce işlem başlatması durumu ortaya çıkmakta ve bu uygulama ihracatçımızı mağduriyete açık halde bırakmaktadır. Dolaşım belgelerinin düzenlenmesindeki kolaylıklardan faydalanan Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsündeki ihracatçılarımız hariç, Gürcistan’a ihracatta hem peşin hem de akreditifle çalışmayı tercih eden firmalarımızın anılan uygulama kapsamında zorluklar yaşayacağı beklenmektedir. Öte yandan, Gürcistan’da Gürcü mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren Türk bankalarının Türkiye’deki merkezleriyle muhabirlik ilişkileri bulunması nedeniyle doğrudan ABD Doları cinsi para transferinin yapılabildiği ve bazı evrakın ibrazında kolaylık sağlandığı anlaşılmıştır.