Duyurular
enkutr

Uzak Ülkeler Stratejisi Fuar Desteği Hakkında

İlgi: Ticaret Bakanlığı’nın 21.11.2022 tarih ve E-51278314-525.01-00080171272 sayılı yazısı

Bilindiği üzere, 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanlaması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar’ın Fuarcılık Sektörüne Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge yürürlüğe girmiştir. Anılan Karar ve Genelge kapsamında, fuarcılık firmalarımızın ve bu sektördeki işbirliği kuruluşlarımızın döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Söz konusu Karar ve Genelge’ye Bakanlığımız internet adresinden erişim sağlanabilmektedir. (https://ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/hizmet-ihracatinin-tanimlanmasi-siniflandirilmasi-ve-desteklenmesi-hakkinda-karar adresinden ve devamındaki linkler)

Yine bilindiği üzere, ihracatımızın ve ticaretimizde pazar çeşitliliğinin artırılması ile farklı ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bakanlığımızca oluşturulan “Uzak Ülkeler Stratejisi”, 6 Temmuz 2022 tarihinde Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu Strateji ile geleneksel pazarlarımızın dışında kalan ve dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan 18 ülkeye yönelik ihracatımızın 4 katına çıkarılması hedeflenmiştir. Söz konusu hedef doğrultusunda, Bakanlığımızca Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve belirlenen ülkelere (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yönelik Eylem Planları hazırlanmıştır.

Anılan Eylem Planlarının yer aldığı Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve Kitapçığına Bakanlığımız internet sitesinde yer alan https://ticaret.gov.tr/ihracat/uzak-ulkeler-stratejisi adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bu doğrultuda, Strateji’de yer alan ülkelerden Bakanlığımızca uygun görülenlere yönelik hizmet ihracatımızın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla, yukarıda bahsi geçen Karar kapsamındaki birtakım destek kalemlerinde ilave puanlar uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 5448 Sayılı Karar’ın fuarcılık sektörü için öngörülmüş olan; Tescil ve Koruma, Birim, Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Bireysel Katılım ve Yurt Dışı Fuar Organizasyon destekleri kapsamında, desteğe konu faaliyetin Uzak Ülke Stratejimizde yer alan Brezilya, Çin ve Endonezya’ya yönelik olarak gerçekleştirilmesi durumunda, mevcut destek oranına ek olarak 10 ilave puan uygulanmaktadır.

Üyelerimize duyurulur.