Duyurular
enkutr

DTSO ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 83 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan yönetmeliğin (Madde 11) belirtildiği üzere; “Oda, borsa ve Birlik organları ile şubelerinin seçimleri, Kanunda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve esaslara uygun olarak, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde yer alan ortak veri tabanından alınan seçme ve seçilme hakkına sahip olanları gösteren güncel üye listeleriyle yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Seçimlerin yapılacağı yılın Ekim ayından önce oda ve borsaların yönetim kurullarının seçim işlemlerinin başlatılmasına ilişkin olarak alacağı karar üzerine, seçim tarihinin belirlenmesi için ilçe seçim kurulu başkanına başvurulur. Belirlenen seçim tarihinden en az yirmi (20) gün önce, ortak veri tabanından alınan listeler, yönetim kurulu başkanlığı tarafından bir yazı ekinde üç nüsha olarak oda veya borsanın bulunduğu yerdeki ilçe seçim kurulu başkanına sunulur.” İfadesinden hareketle seçimlerin ne şekilde yapılacağı yasal güvence altına alınmıştır.

İlgili Mevzuat hükümleri kapsamında 17.08.2022 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamızın Seçim Takviminin belirlenmesi için yazı gönderilmiş olup ilgili yazıya binaen de Odamız Yönetim Kurulu tarafından sürecin başlatılması sağlanmıştır.

Bu çerçeve de Mevzuatın emrettiği tüm hükümler eksiksiz bir biçimde uygulanarak 2 EKİM 2022 Pazar günü Odamız Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimi gerçekleştirilmiş olup Demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşen Odamız seçimlerinde Mavi Liste, Yeşil Liste, Kırmızı Liste, Mor Liste, Sarı Liste ve Beyaz Liste adayları yarışmış ve seçim sonucunda 16 Meslek Komitesinin tamamında tüm gruplarda Yeşil Listeden aday olan listeler kazanmıştır.

Seçim günü itibariyle Odamıza kayıtlı 12476 aktif üyenin 4383 ‘ü seçim mevzuatı kapsamında seçim tarihi itibariyle 2 yıl kayıtlı olma zorunluluğundan dolayı 950 üye ise vergi durumunu güncellemediğinden seçim listelerinde yer alamamış bu nedenle Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimlerinin gerçekleştirildiği 2 Ekim 2022 seçimlerinde odamıza kayıtlı seçme ve seçilme yeterliliğine sahip 7143 faal üye ilçe seçim kurulu tarafından ilan edilen seçmen listelerinde yer almıştır.
Yenişehir İlçe seçim kurulu kesinleşen listelerde 16 Meslek Komitesinde 53 Meclis üyesi ve toplam 122 Meslek komitesi üyesinin seçildiği seçimlere katılım sağlayan 3782 seçmenden 30 seçmenin oyu geçersiz sayılmış ve 3752 oy geçerli kabul edilmiştir. Organ seçimlerine %53 katılım sağlanmıştır.
8 EKİM 2022 Cumartesi günü Seçim takvimine uygun olarak Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Disiplin Kurulu ve Genel Kurul Delegeleri seçimi tam katılımla gerçekleştirilmiş olup Oda Organlarının oluşum süreçleri devam etmektedir.
Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi seçimlerine aday olan üyelerin Diyarbakır’a yakışır bir şekilde sağ duyulu ve demokratik bir ortamda gerçekleşmesi için çaba sarf ettiği seçimlerde herhangi bir sıkıntı oluşmaması kentimiz açısından önemli bir kazanım olmuştur.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği olarak yeni dönemde kentimiz ticaretine yön verecek yeni Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Meslek Komitesi Üyelerimize görevlerinin hayırlı olmasını diler, görevlerinde başarılar dileriz.