Duyurular
enkutr

Tek Pazar Programı- Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ’lerin Güçlendirilmesi Çağrısı

Tek Pazar Programı COSME kapsamında açılan Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi Çağrısı sürdürülebilir büyüme, turizmde krizlere karşı dayanıklılık oluşturma ve ikiz dönüşümü (yeşil ve dijital dönüşüm) gerçekleştirmesi için KOBİ?lerin güçlendirilmesi konularını kapsayan bir teklif çağrısıdır. Yeşil ve dijital dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştirme kapasitesini geliştirerek turizm sektöründeki KOBİ?lerin rekabet gücünü artırmak ve turizm değer zinciri boyunca yenilikçiliği, dayanıklılığı, sürdürülebilirliği ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Çağrı, sürdürülebilir, dijital, kapsayıcı turizmi ve yenilikçi hizmetler ile krizlere karşı dayanıklı sürdürülebilir turizmi geliştirmeyi, KOBİ?lere destek sağlamayı, KOBİ?ler arasında en iyi uygulamaların paylaşılmasını hedefler.

Çağrıya AB üye devletleri ve AB üyesi olmayan; Listelenen AEA ülkeleri, Tek Pazar Programı katılımcı ülkeleri, ortaklık anlaşması için müzakere aşamasında olan tüzel kişiliğe sahip kamu veya özel kuruluşlar başvurabilirler.

Çağrıya Hazırlık Eğitimi 18-19 Ekim 2022 tarihlerinde online bir platform aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Eğitimde; çağrının genel hedefleri, çağrı kapsamında dikkat edilecek hususlar, çağrı başvuruları, çağrı için teknik hazırlıklar ve proje başvuru şablonları gibi konularda bilgilendirmelerde bulunulacaktır.

İlgili eğitime katılım https://cosme.kosgeb.gov.tr/smp-cosme-2022-toursme/ kayıt linki üzerinden gerçekleştirilebilir. Eğitime erişim linki katılımcılarla paylaşılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Ek: Program