Duyurular
enkutr

VERGİ KAYITLARINI KONTROLE DAVET

Sayın Üyemiz

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83’ncü maddesi uyarınca Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.
Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları 29.08.2022 Pazartesi 02.09.2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar hafta içi her gün 08:00 – 17:00 saatleri arasında Oda Genel Sekreterliği’nde incelemeye açık olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir.
Kayıtlarını düzeltmeyen üyelerin Oda kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.
İlanen tebligat olunur.
Önemle duyurulur.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanlığı