Duyurular
enkutr

TPS-OIC Taviz Listeleri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 13.07.2022 tarih ve E-34221550-101.99-7188 sayılı yazıda, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) kapsamında uygulamaya konulan TPS-OIC Menşe İspat Belgelerinin ekte yer alan Listelerde bildirilen Ülkeler ve söz konusu Ülkelerin Taviz Listelerini oluşturan ürünler için düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Liste