Kadin Girisimciler Icin POS Destegi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Visa işbirliğinde Akıllı KOBİ Platformu çerçevesinde “Kadın Girişimciler İçin POS Desteği” kampanyası başlatılmıştır. Söz konusu kampanya ile Pandemi ile kullanımı daha çok artan kartlı ödemelerin, kadın girişimcilerin kabul edilmesini sağlamak ve bu yolla onların dijital dönüşümlerine katkı sunmak amaçlanmaktadır.

Kampanyada, başvuranlar arasından kriterlere uyan ve belirlenen tarihler arasında ilk kez POS cihazı satın almış 1.000 kadın girişimciye 500 TL nakdi destek sağlanacağı bildirilmiştir.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kadın girişimcilerin https://akillikobi.org.tr/pos-destegi/ adresinden başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru kriterleri aşağıda yer almaktadır:

Kadın girişimci olarak ticari işletmenin sahibi olunması veya kadın girişimcilerin şirketteki payının en az %51 olması,
Ticari işletmenin / Şirketin TOBB’a bağlı Oda/Borsalara ve Ticaret Sicil’e kayıtlı olması,
Desteğe konu POS makinesinin, ticari işletmenin /şirketin ilk POS makinesi olması ve 1.1.2021 tarihinden sonra satın alınmış olması

Saygılarımızla,