Duyurular
enkutr

Ukrayna-Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Hakkında

Bilindiği üzere, Ukrayna, müteahhitlik firmalarımızın son yıllarda önemli projeler üstlendiği ülkelerin başında gelmektedir. Nitekim, Ukrayna’da, 2021 yılı içerisinde müteahhitlik firmalarımız yaklaşık 1,6 milyar dolarlık proje üstlenmiştir.

2022 yılı şubat ayında Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya yönelik başlatmış olduğu askeri müdahale sonucunda, firmalarımızın devam eden projelerine ait şantiyelerinin, ekipmanlarının ve makine parklarının çatışmalardan zarar görme ihtimali ortaya çıkmıştır.

Firmalarımızın Ukrayna’daki faaliyetlerinin çatışmalardan zarar görmesi ihtimaline ve bu muhtemel zararlarının telafi edilmesi amacıyla gelecek dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalara yönelik olarak tedbirler almalarının zaruri olduğu değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, firmalarımızın devam eden projelerine ilişkin gelecek dönemde yapacağı sigorta özelindeki muhtemel uluslararası girişimlere ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına yönelik gerçekleştirilecek başvurular kapsamında hazırlıklı olunması açısından; iş sözleşmelerinin, sigorta sözleşmelerinin, makine-ekipmanlara ait faturalar gibi diğer önemli hususların dikkatle dokümante edilerek kayıt altına alınmasının elzem olacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, Ticaret Bakanlığının görev ve sorumluluk alanına giren, müteahhitlik firmalarımızın yurtdışında üstlendiği projeler kapsamında gerçekleştirdiği makine-ekipman sevkiyatına ilişkin, “2013/1 Sayılı, Yurt Dışı Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat Ve İthalata İlişkin Tebliğ”de (Serbest Bölgeler: 2013/1) yer alan ilgili maddeler (madde 18-19) kapsamında bu Tebliğ ile geçici ihracatla yurtdışına gönderilmiş ve süresi dolmaya yakın makine-ekipmana ilişkin süre durdurma başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.