Büyük Faw Limanı Hakkında

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamzıa gönderilen yazıda, Basra Üniversitesi ve Limanlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile 15 Aralık 2021 tarihinde Basra’da düzenlenen “Büyük Faw Limanı Hakkında Birinci Bilimsel Konferans” sırasında Irak Limanlar Genel Müdürü Dr. Farhan Al-Fartoosi tarafından yapılan sunumun bir örneği ekte sunulduğu belirtilmektedir.

Saygılarımızla

Ek: Bilgilendirme için tıklayınız.