Duyurular
enkutr

DTSO’dan Elektrik Zammına Dava

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası şubat ayı olağan Meclis ve Yönetim Kurulu toplantısında, Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu’nun Anayasa’ya, mevzuata, sosyal hukuk devlet anlayışına aykırı olan elektrik zamlarının durdurulması ve iptali için dava açılmasına karar verilmiştir.

DTSO Meclisi ve Yönetim Kurulu tarafından elektrik zamlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Son zamanlarda elektrik fiyatlarında yüzde yüzü aşan artışlar yediden yetmişe her bir bireyi etkilemiş, ülke genelinde üretim krizine neden olmuştur. Başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere, imalat ve tedarik zincirindeki işletmeler çok yüksek miktarlardaki elektrik faturaları ile karşılaşmışlardır. Aynı durum doğalgaz ve akaryakıt gibi enerji kaynakları için de geçerlidir. Her geçen gün artan fiyatlar üretim maliyetlerini daha çok arttırmaktadır. Ticari yaşamın temeli durumundaki işletmelerin artan enerji maliyetlerini karşılayamaması üreticiden tüketiciye uzanan zincirin kırılması demektir. Bu da ekonomimizin yapı taşlarını yerinden oynatacak, ciddi bir deprem etkisi yaratacaktır.

Elektrik Piyasası Kanununun 1’inci maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesine göre; elektriğin tüketicilere kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. DTSO Şubat ayı olağan Meclis ve Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle EPDK’nın Anayasa’ya, mevzuata, sosyal hukuk devlet anlayışına aykırı olan elektrik zamların durdurulması ve iptali için dava açılmasına karar verilmiştir.”

Fotoğraf Arşivden alınmıştır