Duyurular
enkutr

Tır İşleri (Genel)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan 31.12.2021 tarihli bir yazıda “Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması” konulu 2021/7 sayılı Genelgede para cezaları, belge ücretleri ve denetim ödemelerine ait 2022 yılında uygulanacak miktarlara ilişkin bilgi alınmıştır.

Söz konusu Genelge ekte tarafınıza sunulmaktadır. (Ek-1)

EK: GENELGE 2021-7