Duyurular
enkutr

İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği Hakkında

Sayın Üyemiz;

30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmelikler yayımlanmıştır.

 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlanan yönetmeliklerdeki değişikliklere dair bilgi notu için tıklayınız.