Duyurular
enkutr

İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) alınan bir yazıda, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB’nin üyesi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmaların yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplantısından 30 gün öncesine kadar bağlı olunan üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun olarak doldurularak, www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinde yer alan Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu ile en geç 30 Kasım 2021 tarihine kadar yazılı olarak Odamız bilgi@dtso.org.tr adresine  iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.