Moğolistan / KEK 9. Dönem Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 15.10.2021 tarih, 84403118-720-9335 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 12.10.2021 tarih ve 68090412 sayılı yazısına istinaden; Türkiye Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı’nın 16-17 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmiştir.
Bahse konu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Moğolistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, İki ülke arasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 25 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar bilgi@dtso.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.