Duyurular
enkutr

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İhale İlanı Hk.

Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Gözalan Mahallesinde Bulunan 1.668.529,14 m²’lik Yüz Ölçümlü Alanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36.Maddesine Göre Kapalı Teklif Usulü İle İhale Edilerek Arsa Payı Karşılığında İdareye Verilecek Bağımsız Bölümlerin Altyapı ve Üstyapılarıyla Birlikte Yapılması, Kiraya Verilebilir Hale Geldikten Sonra İdareye Ait Bağımsız Bölümlerin 10 Yıllık Süreyle Müteahhide Kiraya Verilme Suretiyle İşletilmesi ve İnşaat Yapımının Tüm Giderlerinin Müteahhit Tarafından Karşılanmasına İlişkin İnşaat Yapımı ve İşletme İşi 15.10.2021 Cuma günü saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 maddesine göre kapalı teklif usulüyle ihale edilmesi hakkında ihale duyurusu ektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Ek için tıklayınız.