Duyurular
enkutr

BASIN VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Modern bir kent olma yolunda hızla gelişme kaydeden Diyarbakır’da ticaret ve sanayileşme alanında da çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde yatırımlar hızla devam ederken, Karacadağ OSB altyapı çalışmalarına da başlanmıştır. Aynı şekilde Diyarbakır Lojistik Merkezi kurma çalışmaları da bütün hızıyla devam etmektedir.

Bir yandan OSB’ler kurulurken, diğer yandan küçük sanayi siteleri ve kent merkezindeki kalan 1.nci, 2.nci, ve 3. KSS esnafları ve kent merkezindeki bina altlarında zor koşullarda faaliyetlerini yürütmeye çalışan imalatçı ve tedarikçi esnaflarımızın daha modern ve daha iyi şartlarda hizmetlerini yürütmelerini sağlamak amacıyla yeni bir KSS kurma çalışmalarına devam ediyoruz.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin işbirliği ile 2018 yılından buyana başlatmış olduğumuz çalışmalarla Diyarbakır, Bağlar İlçesi, Oğlaklı Mahallesi sınırları içerisinde toplam 2560 dekarlık bir alan tahsisi yapılmıştır.

Bu alan üzerinde yapılacak yeni KSS ile ilgili olarak, mevcut KSS’ler ve diğer meslek odalarının yetkili organları ile sürekli işbirliği içerisinde hareket edilmekte, ilgili bütün kesimlerin görüş ve önerileri titizlikle değerlendirilmektedir. Kentimizin meslek örgütleri olarak bütün ilgili paydaşların da katılımı ile yürütmekte olduğumuz bu çalışmalarda temel önceliğimiz kentimizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak, kent merkezindeki görüntü ve gürültü kirliliğini ortadan kaldırmak, esnaf ve zanaatkârlarımızın modern koşullarda çalışmalarının fiziki altyapılarını güçlendirmektir. Dolayısıyla yapılmakta olan ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan bütün çalışmalar kentimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, imalatçı esnaf ve zanaatkârlarımız ile paylaşılmaya, onların görüş ve önerileri alınmaya devam edilecektir.

 

Kentimiz açısından oldukça önemli olan bu çalışmalar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DTSO ve DESOB işbirliği ile şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülürken, maalesef bazı çıkar gruplarının bu konuyu istismar ederek, 5. KSS adı altında bir kooperatif kurdukları ve bu kooperatife üye kaydederek maddi menfaat elde etmeye çalıştıklarına dair duyumlar tarafımıza ulaşmıştır.

Söz konusu çalışmalarımızla herhangi bir ilgisi ve kurumsal işbirliği bulunmayan bu gibi çıkar gruplarına riayet edilmemesi, bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde daha doğru bilgi edinmek için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası veya Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile irtibata geçilmesi konusunda kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz.

 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB)

S.S. 1. Oto Tamirciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi

S.S. 2. Oto Tamirciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi

S.S. 3. Oto Tamirciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi

S.S. 4. Oto Tamirciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi

S.S. Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi Hizmet Kooperatifi

S.S. 2.Marangozlar Sanayi Sitesi Kooperatifi

Oto Tamirciler Odası

Mobilyacılar ve Marangozlar Odası

Hurdacılar Odası

Mega Sanayi Sitesi