Yeşil Lojistik ve Yeşil Tedarik Zinciri Webinarı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, yeşil lojistik ve yeşil tedarik zinciri hakkında işletmeleri bilgilendirmek amacıyla 25 Mayıs 2021 Salı günü saat 14:00’te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Seminerde; AB Yeşil Mutabakatı kapsamında gelişmelerin ticarete etkileri, yeşil tedarik zinciri yönetimi, yeşil satın alma ve yeşil lojistik uygulamalarının faydaları ile etik perspektifinden yeşil tedarik kavramı anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Davetiye için tıklayınız.