Duyurular
enkutr

2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı

Sayın Üyemiz,

Afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışlar değiştirme sorumluluğuyla çalışmalarını yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 181637 sayılı 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılına İlişkin Genelgesi ile 2021 yılını “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan ederek tüm illerde Afet Eğitim Seferberliği başlatmıştır.

Bu kapsamda “Afet Farkındalık Eğitimi”ni tamamlayarak, afetler öncesi, esnası ve sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Afet Farkındalık Eğitimi’ne  https://www.youtube.com/watch?v=05NZrBzU4OI adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,