Duyurular
enkutr

Bitki Sağlık Sertifikası

İlgi: TOBB’nin 08.03.2021 tarihli ve 34221550-045.99- 2353 sayılı yazısı,

İlgi kayıtlı yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Bakanlıklarına gönderilen yazı ile Bitki Sağlığı Sertifikası hakkında bilgi verildiği ve işlemlerde yeknesaklık sağlanması amacıyla ilgililere duyurulmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan söz konusu yazı ekte tarafınıza sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek için tıklayınız.